Bilimsel Program


09:00 - 09:10 Açılış
09:10 - 09:30 Konferans: Türkiye ve dünyada akciğer kanseri
  Oturum başkanı: Dr. İsmail Çelik
  Konuşmacı: Dr. Mutlu Hayran
09:30 - 10:30 Panel: Tanı ve evreleme
  Oturum başkanları: Dr. Meral Gülhan, Dr. Meltem Gülsün Akpınar
09:30 - 09:50 Pulmoner nodül; hangileri malign? Konuşmacı: Dr. Çetin Atasoy
09:50 - 10:10 Ön tanı: Akciğer kanseri. Nereden, ne kadar biyopsi alalım? Konuşmacı: Dr. Ülkü Yılmaz
10:10 - 10:30 Ön tanı: Akciğer kanseri. Nasıl evreleyelim? Konuşmacı: Dr. Ufuk Yılmaz
Tartışmacılar: Dr. Gökhan Uçar
Dr. Yakup Ergün
Dr. Tülay Eren
Dr. Ufuk Cinkara
Dr. İsmail Ertürk
Dr. Burak Yasin Aktaş
Dr. Dilek Erdem
Dr. Ayşe Demirci
10:30 - 11:00 Kahve arası
11:00 - 11:40 Tartışma: Evre 1 hastalıkta standart…
Oturum başkanları: Dr. Can Öztürk, Dr. Murat Dinçer
Cerrahidir Dr. Ayten Kayı Cangır
SBRT’dir Dr. Pervin Hürmüz
Tartışmacılar: Dr. Neslihan Özyurt Doğan
Dr. Pınar Kubilay
Dr. Hatime Arzu Yaşar
Dr. Ramazan Esen
Dr. Hakan Taban
Dr. Melih Şimşek
Dr. Burak Bilgin
11:40 - 12:30 Uydu Sempozyumu
KHDAK’de 2. basamakta immunoterapi: Nivolumab Türkiye
deneyimi devam ediyor
  Oturum başkanı: Dr. Ufuk Yılmaz
  Konuşmacılar: Dr. Nalan Akyürek, Dr. Umut Demirci
12:30 - 13:30 Sözlü Bildiri Oturumu / Öğle yemeği
13:30 - 14:50 Panel: Metastatik hastalık tedavisi
  Oturum başkanları: Dr. Ahmet Demirkazık, Dr. Aytuğ Üner
13:30 - 13:50 EGFR pozitif hastalık tedavisi Konuşmacı: Dr. Mutlu Doğan
13:50 - 14:10 ALK ve ROS1 pozitif hastalık tedavisi Konuşmacı: Dr. Saadettin Kılıçkap
14:10 - 14:30 Sürücü mutasyonu olmayan hasta tedavisi Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Şendur
14:30 - 14:50 Akciğer kanserlerinde immünoterapide gelişmeler Konuşmacı: Dr. Nuri Karadurmuş
Tartışmacılar: Dr. Özlem Aydın İsak
Dr. Cengiz Karaçin
Dr. Sema Türker
Dr. Oktay Halit Aktepe
Dr. Hacer Demir
Dr. Furkan Saim Sarıcı
Dr. Yusuf Açıkgöz
Dr. Merve Dirikoç
14:50 - 15.30 Uydu Sempozyumu: KHDAK’nde kemik metastazlarında hedefe yönelik tedavi: Denosumab
  Oturum başkanı: Dr. Ozan Yazıcı
  Konuşmacılar: Dr. Ozan Yazıcı, Dr. Dilek Erdem
15:30 - 16:00 Kahve arası
16:00 - 17:00 Olgularla metastatik hastalık yönetimi
  Oturum başkanları: Dr. Bülent Yalçın, Dr. Mustafa Erman
16:00 - 16:15 EGFR mutant hasta Konuşmacı: Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu
16:15 - 16:30 ALK pozitif hasta Konuşmacı: Dr. Ebru Çılbır
16:30 - 16:45 İmmünoterapi hastası Konuşmacı: Dr. Arzu Oğuz
16:45 - 17:00 Oligometastatik hasta Konuşmacı: Dr. Şebnem Yücel
17:00 - 17:30 Akılcı ilaç kullanımı
  Oturum başkanı: Dr. Zafer Arık
  Konuşmacı: Dr. Necla Demir
17.30 Kapanış