Kurullar

ONKOLOJİ ve İMMÜNOTERAPİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Prof. Dr. İsmail Çelik
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Başak Oyan Uluç
Genel Sekreter Doç. Dr. Umut Demirci
Sayman Prof. Dr. Işıl Somalı
Üye Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun
  Prof. Dr. İdris Yücel
  Prof. Dr. Mustafa Erman


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz
Prof. Dr. Mustafa ErmanTÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Başkan N. Arzu MİRİCİ
2. Başkan Ayşe Filiz KOŞAR
Başkan Yardımcısı Ülkü YILMAZ
Genel Sekreter Sibel YURT
Sayman Funda COŞKUN
TÜSAD Akademi Başkanı Oğuz KÖKTÜRK
Üye Sinem Nedime SÖKÜCÜ
  Hakan GÜNEN
  Semra BİLAÇEROĞLU
  Oğuzhan OKUTAN
  Çağatay TEZEL
İktisadi İşletme Müdürü Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Can ÖZTÜRK
Uzman Temsilcisi Pınar Akın Kabalak
Asistan Temsilcisi Gizem KÖYBAŞI
  Sahinur Aycan Alkan