Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderimi
Poster bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

Bildiri Özet Kuralları

  1. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
  2. Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir.
  3. Çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır (Bildiri örnekleri ektedir).
  4. Bildiri özeti 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
  5. Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri Times New Roman ve 12 Punto olmalıdır.
  6. Bir adet resim ve bir adet tablo eklenebilir.
  7. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
  8. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
  9. Sempozyum kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
  10. Bildiri özeti son gönderim tarihi 11 Ocak 2019’dır.

Geri Bildirim
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.