Davet Mektubu

Kıymetli meslektaşlarımız,

Akciğer kanseri uzun süre tanı ve tedavideki gelişmelerin teker teker ve uzun aralıklarla geldiği bir tedavi alanıyken, son yıllarda giderek hızlanan, heyecan verici gelişmelere sahne oluyor. Hastalığın biyolojisinin daha iyi anlaşılması sayesinde yeni tedavi seçenekleri geliştirilebiliyor, böylece de gerek hastaların, gerek hekimlerin uzun süredir beklediği sonuçların elde edilmesi mümkün hale geliyor.

Nitekim, 2018 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen buluşlar, özellikle akciğer kanserinde klinik yansıma göstermekte ve uygulama alanı bulmaktalar.

Diğer taraftan, yeni seçenekler tedaviyi daha karmaşık hale getiriyor ve hekimlerin gelişmeleri izleyebilmek için harcamaları gereken çabayı arttırıyor. Büyük kongrelerin yanı sıra, sizi davet ettiğimiz Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu gibi kısa toplantılar, başlıkları odaklı ve yoğun bir şekilde irdeleyerek, güncel kalmayı kolaylaştırabiliyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz, akciğer kanserinin epidemiyolojisinden başlayarak, tanı, evreleme, patoloji ve tedavideki güncel gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçireceğimiz Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu’na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün disiplinlerden konusunun uzmanı meslektaşlarımızın sunumlarıyla açılacak toplantımızın ilerleyen oturumlarında, metastatik hastalık tedavisindeki gelişmeleri olgular eşliğinde, somut örneklerle inceleyeceğiz.

Akciğer kanseri tedavisindeki gelişmeleri her yönüyle ve çeşitli bakış açıları ile irdeleyeceğimiz bu toplantı, sizlerin değerli katılımlarınızla amacına ulaşacaktır.

Saygılarımızla,

Sempozyum Eş Başkanları
Dr. Ülkü Yılmaz ve Dr. Mustafa Erman